Adatvédelmi tájékoztató

Az Extrém Paintball Kft. adatvédelmi tájékoztatójaCégünk célja Felhasználóink magánszférájának magas szintű védelme. Az alábbi Adatvédelmi tájékoztató ismerteti a www.extremepaintball.hu weboldalt látogató Felhasználóink személyes adatai kezelésének alapvető elveit.1. Ki kicsoda a jelen Adatvédelmi Szabályzatban?

 • Mi, azaz az Extrém Paintball Kft. (székhely: 1118 Budapest, Torbágy u. 1.)
 • Ön, azaz az Ügyfelünk – természetes személy, akinek a személyes adatát kezeljük az Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott célok közül legalább egy célból

2. Mi a jelen Adatvédelmi Szabályzat célja?

 • Számunkra kiemelten fontos az Ön magánszférájának és személyes adatainak a védelme. Az adatkezelés során biztosítjuk személyes adatainak biztonságát.
 • A jelen Adatvédelmi Szabályzatban leírjuk, hogyan kezeljük a személyes adatát a weboldalunkon (www.extremepaintball.hu) történő játékra való jelentkezés (Online jelentkezés), valamint az Ön által küldött Ajánlatkérés során. Ezen kívül az alábbiakban információt talál az adatai kezeléséhez kapcsolódó jogairól és jogorvoslati lehetőségéről.

3. Ki az Ön személyes adatainak kezelője és milyen elérhetőségeken keresheti az adatkezelőt?

 • Az Ön személyes adatainak a kezelője az Extrém Paintball Kft. (székhely: 1118 Budapest, Torbágy u. 1.)
 • Elérhetőségeink: Postacím: 1118 Budapest, Torbágy u. 1., e-mail cím: info@extremepaintball.hu, Telefonszám: +36 (1) 247-0721.

4. Milyen személyes adatokat kezelünk, és azok honnan származnak?     Milyen célból és milyen jogalapon kezeljük az Ön személyes adatait?

 • Online jelentkezés feldolgozása
  • Weblapunkon található, velünk való kapcsolatfelvételét megkönnyítő Online jelentkezés adatlap kitöltése során megadott személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) az Önnel való kapcsolatfelvétel, valamint igényének feldolgozása céljából kezeljük.
  • A fenti adatok kezelésének jogalapja, hogy azok szükségesek az igényelt játék, rendezvény megszervezéséhez, az Önnel való kapcsolatfelvételhez, azaz hogy az Ön kérésére lépéseket tegyünk (GDPR 6. cikk (1) b) pont).
 • Ajánlatkérés feldolgozása
  • Weblapunkon található, személyre szabott ajánlat elkészítését lehetővé tevő Ajánlatkérés adatlap kitöltése során megadott személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) az Önnel való kapcsolatfelvétel, valamint igényének feldolgozása céljából kezeljük.
  • A fenti adatok kezelésének jogalapja, hogy azok szükségesek az igényelt játék, rendezvény megszervezéséhez, az Önnel való kapcsolatfelvételhez, azaz hogy az Ön kérésére lépéseket tegyünk (GDPR 6. cikk (1) b) pont).

5. Automatizált döntéshozatal

 • Nem hozunk a személyére vonatkozóan olyan döntést, mely kizárólag az Ön személyes adatának automatizált kezelésén alapul és jogi hatállyal bír, vagy hasonlóan jelentősen hatna Önre.

6. Kik férnek hozzá rajtunk kívül személyes adataihoz?

 • Személyes adataihoz kizárólag olyan jogi személyek férnek hozzá, akik képviseletünkben járnak el, azaz szerverünket működtető IT szolgáltatónk.

7. Továbbításra kerül a személyes adata harmadik országokba (azaz az Európai Gazdasági Térség államain kívülre)?

 • Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik országba (azaz az Európai Gazdasági Térség államain kívüli országba).

8. Meddig őrizzük meg személyes adatait?

 • Személyes adatait az adatkezelés céljának megvalósulásáig kezeljük. A személyes adatait az alábbi időpontokig tároljuk:
  • Online jelentkezése vagy Ajánlatkérése kezelése céljából: az Online jelentkezéshez vagy Ajánlatkéréshez kapcsolódó ügyintézés idejére azzal, hogy kiterjeszthetjük ezt az időtartamot az Ön vagy a mi igényeink jogszabály szerinti elévülésének idejéig, amennyiben ezen adat kezelése szükséges az igény létrehozásához, gyakorlásához, illetve az ellene történő védekezéshez.

9. Tiltakozhat-e személyes adatai kezelése ellen?     Milyen egyéb jogai vannak a személyes adatai kezelését illetően?     Hogyan gyakorolhatja jogait?Hozzáférési jog:  Önnek bármikor joga van információt kérni az általunk tárolt személyes adatairól. Vegye fel velünk a kapcsolatot, és személyes adatait e-mailben elküldjük.Hordozhatósághoz való jog: Amikor feldolgozzuk személyes adatait az Ön beleegyezése vagy hozzájárulása alapján, Önnek jogában áll kérni, hogy tárolt adatait strukturált, általánosan használt és gép által olvasható formátumban átadjuk Önnek vagy egy másik félnek. Ez csak az Ön által számunkra megadott személyes adatokra vonatkozik.A helyesbítés joga:  Joga van kérni személyes adatai helyesbítését, amennyiben azok helytelenek, beleértve a hiányos személyes adatai pótlásának jogát. A zároláshoz való jogA fenti elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a személyes adatait zároljuk. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A törléshez való jog: Jogában áll kérnie feldolgozott személyes adatainak törlését bármikor.Hogyan gyakorolhatja a jogait? Nagyon komolyan vesszük az adatvédelmet, és ezért ügyfélszolgálati munkatársaink kezelik a fenti jogokra vonatkozó  kérelmeket. Bármikor kapcsolatba léphet velük az info@extremepaintball.hu elérhetőségen.A felügyeleti hatóságnál való panasztétel joga:  Ha úgy gondolja, hogy cégünk a személyes adatait helytelenül dolgozza fel, lépjen velünk kapcsolatba. Joga van panaszt tenni egy felügyeleti hatóságnál is.Az Adatvédelmi nyilatkozat frissítései: Előfordulhat, hogy frissítenünk kell az Adatvédelmi nyilatkozatunkat. Az Adatvédelmi nyilatkozat legújabb verzióját bármikor elérheti a weboldalunkon.10. Köteles személyes adatait megadni?

 • Az Extrém Paintball Kft.-nek a részünkre elküldött Online jelentkezéshez és Ajánlatkéréshez kapcsolódó teljesítéshez, illetve kapcsolatfelvételhez szükséges a személyes adatainak megadása. Amennyiben nem adja meg ezeket az adatokat, nem tudjuk igényeit teljesíteni, Online jelentkezését feldolgozni, illetve Ajánlatkérésre reagálni.

11. Mi az a GDPR?

 • A GDPR az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

12. Mikortól érvényes a jelen Adatvédelmi Szabályzat?

 • Jelen Adatvédelmi Szabályzat 2018. május 25. napjától érvényes.
 • A jelen Adatédelmi Szabályzat bármely módosítása annak közzétételével hatályos (a weboldalon és az applikációban, amennyiben az alkalmazandó).

13. Sütik (Cookie-k)Weboldalunk saját sütiket nem használ.Marketing célokból külső szolgáltatók (Google, Facebook) sütijei kerülnek elhelyezésre, ezek azonban felhasználóink személyes adataihoz nem férnek hozzá.14. TájékoztatásAz Adatvédelmi Szabályzatot érintő bármilyen kérdés a következő e-mail címre küldhető: info@extremepaintball.hu.2018. 11. 17.