ENGEDÉLY

Nyilatkozat

 

Alulírott ………………………………………………..(szülő neve), mint …………………………………………. (gyermek neve) ……………………………………………………..(születési év, hónap)

törvényes képviselője, gyermekem paintball játékban való részvételéhez hozzájárulok. Kijelentem, hogy gyermekem egészséges, fizikailag terhelhető.

Jelen hozzájárulásomat a paintball sport jellemzőinek ismeretében adtam ki. Gyermekem paintball játékban való részvételéért a szervezőket felelősség nem terheli.

Dátum: ... …………………………            

 

………………………………………………..

Szülő aláírása

Gyermekpaintball engedély